Google+

Proszę o wybranie języka strony
W trakcie odrestaurowania
Renowacja zakłada, że tak wiele części, jak jest to możliwe nie podlega wymianie, lecz są one po wymontowaniu oczyszczone, odnawiane i wracają na dokładnie swoje miejsce w samochodzie. Niestety, tego rodzaju zabiegi nie odwrócą naturalnego procesu zużycia materiałów

Do odrestaurowania
Na życzenie klienta istnieje możliwość dopasowania koloru, mocy silnika i innych podzespołów. Jesteśmy elastyczni i do kożdego projektu podchodzimy indywidualnie. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia szczegółów.

Części używane / odrestaurowane
Prawidłowo zregenerowane samochodowe części są funkcjonalnym odpowiednikiem nowej części i są praktycznie nie do odróżnienia.
Chcąc zregenerować produkt wykonuje się całkowity demontaż, aż do podstawowych składników produktu. Zużyte, brakujące lub nie prawidłowo pracujące podzespoły są regenerowane lub zastępowane częściami nowymi. Części elektryczne często muszą przejść proces przewijania lub okablowania.
Na koniec procesu części są ponownie testowane pod względem zgodności ze specyfikacją działania ustaloną przez oryginalnego producenta części podlegającej regeneracji.

Odrestaurowane / Na Sprzedaż
Zapraszamy w krótce ...